VIZIJA

Postati moderna javna ustanova, pristupačna krajnjem korisniku, sa stručnim djelatnicima koji se kontinuirano educiraju i usavršavaju (profesionalno), a u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika u lokalnoj zajednici. Vrijednosti na kojima se temelji djelatnost CZSS Slatina su pravičnost, pravovremenost, poštivanje ljudskih prava, uvažavanje, razumijevanje, povjerenje, zabrana diskriminacije te čuvanje profesionalne tajne.

MISIJA

Pružiti korisnicima zaštitu prava koja im po zakonu pripadaju uspostavljanjem profesionalnog odnosa temeljenom na uzajamnom povjerenju, bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi, uvažavajući korisnika kao ravnopravnog partnera u svim postupcima pred Centrom za socijalnu skrb Slatina.