Aktivnosti

Ovdje možete pročitati sve važne obavijesti i aktualna zbivanja vezana za Centar za socijalnu skrb Slatina.

Sukladno članku 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 90/11) objavljujemo da nema gospodarskih subjekata s kojima Centar za socijalnu skrb Slatina, Vladimira Nazora 5/1, Slatina, kao javni naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi u smislu odredbi članka 13. Zakona.